زمان رونمایی از گوشی (راهنمای خرید گوشی)

برخی از کمپانی ها، قبل از ارائه گوشی های خود به بازار ممکن است از برخی مشخصات آن رونمایی کنند. این کار بیشتر به منظور تبلیغات و پیشفروش انجام می گیرد در حال حاضر معمولا اکثر گوشی ها شامل این رونمایی می شوند.
راهنمای خرید موبایل