در این کلیپ، به شما توضیحاتی کوتاه در مورد شبکه های نسل پنجم تلفن های همراه داده می شود. این توضیحات کمک می کند تا بطور کل آن ها را بشناسید.